čtvrtek 17. března 2016

SFA059: Miroslav Tóth: Oko za okoJednoaktová video opera pre dvoch sólistov, piatich zamestnancov, televíznu hlásateľku, vojaka v trenažéri tanku TU-34, violončelo, barytón saxofón, trombón, cimbal, sadu bicích a päť extenzívnych speváčokČasti: 
1. Cintorín I. 
2. Päť začiatkov 
3. Ouvertúra 
4. Due recitativi e canzonetta 
5. Meditativo 
6. Balleto 
7. Campagna – il ritmo del balleto 
8. Offertorio, recitativo e coro 
9. Don´t let me be to good / Intermezzo 
10. Ária s rytierom / Aria with a knight 
11. Battaglia 
12. La ditta – core e coda 
13. Finale, per due voci e violoncello + Cintorín II.Dej sa odohráva v Humennom. Spúšťa ho autentická televízna reportáž o stave financovania armády v roku 2015. Následne skúma otázku fiktívnej adaptácie bývalého profesionálneho vojaka na civilné pracovné prostredie po ukončení služby v ozbrojených silách. Hlavný hrdina postupne obchádza mesto a vyberá si miesto na založenie fabriky. Vzniká konfrontácia medzi životom v realite a reminiscenciou na armádny život. Hlavný hrdina sa snaží využiť potenciál “zabudnutosti” mesta ako “trojuholníku smrti” - oblasti roky zamorenej trojicou veľkých fabrík (Humenné, Strážske a Vranov nad Topľou) – známou vysokou nezamestnanosťou. Opera kombinuje dokumentárne filmové prvky s prednahratým spevom na videoprojekcii, komponovanou a improvizovanou hudbou, a javiskovou hereckou akciou.

FREE DOWNLOAD (complete)

FREE DOWNLOAD (only Sheets of Music)V hlavných úlohách:
Marek Kundlák - baryton, Samuel Szabo - falzet

Musica falsa et ficte ensemble:
Andrej Gál – violončelo Michal Paľko – cimbál Mikuláš Havrila – trombón Kováts Gergő – barytónsaxofón Kovács Gergely – bicie Zbor extensívnych spevákov: Andrea Ľuptáková, Juhász Orsolya Anna, Zuzana Husárová, Anna Čonková, Lýdia Petrušová, Erik Pánči, Kristína Horníková, Kristína Hanzenová
Miroslav Tóth – dirigent
Námet: Miroslav Tóth, Marek Kundlák
Hudba: Miroslav Tóth
Libreto, dramaturgia: Marek Kundlák, Miroslav Tóth
Divadelná réžia: Marek Kundlák

SFA058 - Astrální hlemýžď 2015-09-16Recorded live - 16.9.2015 by René Starhon on magnetophon Tesla Sonet Duo in club Paliárka.


Jan Faix - synthesizers, drum machine
Jan Polanský - vocals, electronics
Karel Žďárský - violoncello, effects
bandzone.cz/astralnihlemyzd

facebook 

SFA057 - Jan Faix - Spacosh: Problem


FREE DOWNLOAD


recorded by Jan Faix and Spacosh in Prague, 2015

 
mix and mastering by Spacosh, 2015
cover by Jan Polanský


Jan Faix: synthesizers, electronics
Spacosh: electric guitar, synthesizer

SFA056 - Count Portmon: Sparassis CrispaLive records from Prague, 2015.


Jan Faix: Eowave Ribbon, Buran Electronics Bleepdrum, Microkorg, Elektrosluch, Olegtron. Benidub Siren, Viren-Six Spiro mutant, KP3

12.5. 2015 - Café v Lese - Wakushoppu (4)
14.5.2015 - Dejvická klubovna (2)
17.6. 2015 - Rybanaruby (1,3,5)
Recorded by Jan Faix
Mastering by Martin Peřina
Cover photo by Jan Faix
Cover design by Jan Polanský

www.bandzone.cz/countportmon

SFA055 - Klouček Smetana: Bytové vědomíVít Klouček – theremin
Pavel Smetana – kytaraFREE DOWNLOAD


  1. před povídání

  2. prvá

  3. druhá

  4. mezi povídání

  5. třetí

  6. čtvrtá

  7. za povídání

Zde přítomná nahrávka vzniklacoby naše druhé větší zvukově zaznamenané setkání, na bytovém koncertě u VítaKloučka doma. Duchem i názvem navazuje na předchozí a zároveň první Důlní Vědomí, jež bylo nahráno vezřícenině bývalého cínového dolu na Přebuzi v Krušných Horách.


Přítomnost výrazu „vědomí“ v obou názvech lze chápat jako pomůcku k přiblížení, o co zde vůbec jde, co vlastně děláme. Nuže - místo, kde se naše hudební setkání odehrává, je účastníkem tohoto setkání, stejně tak jako případní posluchači. (Domníváme se, že to tak je i v hudbě obecně.) To vše nakonec způsobuje, že výsledek je vždy jiný, závislý právě na takto vzniklém vědomí místa a sebe sama, u všech zúčastněných a propojených tímto vědomím. Slovo „vědomí“ je tak symbolem otevřenosti ke hře i k poslechu, se všemi příslušnými hudebními i „nehudebními“ obsahy. Naše nahrávky obsahují určitý koncept, který lze i poslechem vytušit, nejsou však přísně skladebné - jde v nich zejména o

setkání; to může nastat mimo lecjaký hudební systém, či snad i v nečekaném hudebním systému, který se sám objeví či který je coby výsledek improvizace nenuceně objeven. Bytové vědomí obsahuje také prvky satirické a společensko-kritické; je v tom odraz naší víry v možnost porozumění mezi lidmi, na základě jemného společného ladění (pod)vědomí a komunikace, jež takto přesahuje lidskou individuální touhu po moci, která sama sebe vyjímá z celku světa a povyšuje se nad něj, a kterou bohužel ve světě člověka lze vidět až příliš často.


Nahrávka obsahuje citaci z knihy současného ruského politického ideologa Alexandera Dugina „Velká válka kontinentů“ a z nejmenované staropražské písně, jež nám byla uvedena do zjevu prostřednictvím filosofa Egona Bondyho. Egonu Bondymu děkujeme za to, že nám ukázal, jak lidská moc za nic nestojí, a že tedy Alexanderu Duginovi v tomto smyslu není za co děkovat. Náš dík též patří Bohu za to, že nám umožnil tento byt a být v něm s Vámi.Present recording (our second) comes from a concert at Vít Klouček´s appartment. By it´s spirit, it continuesin the line with our previous recording, called Důlní vědomí (=Mine consciousness), which was recorded at the ruins of old tin mine near Přebuz, Krušné hory.

The presence of word „consciousness“ in both names, is a sort of a key, to what we actually do. So –

place, which our music takes, is a participant of it, similarly as it´s listeners. (We suppose, that it´s is like this also with music in general.) This phenomenon of connection via sound depends just on varieties and tunes of consciousness of all participants, and thus also the music is every time a bit different. The word „consciousness“ is accordingly a symbol of open mind of person, who listens, and also of the playing ones, and the connection of all of them with the world – with all it´s musical and non-musical contents.

Our recordings have always some concept, which is at real time connected with improvisation, without any dependence on previosly defined musical systems, discovering what comes to be played at the improvisation level of it. Bytové vědomí (=Appartment consciosness) has also satirical and social-critical

contents; it is a reflection of our belief, that communication, connection and a gentle tune between people (which resembles a closeness to collective /un/consciousness), is more important and contrasting with individual craving for power, which is divided from the rest of the world and blinded by itself, and which is unhappily wery often visible in the world of human.


The recording contains citations from (sort of conspirational) book „Great war of continents“ from russian political ideologist Alexander Dugin and from a unnamed old-Prague traditional song. For the song, we want to thank tophilosopher Egon Bondy, because he sang it, and has shown to us that the mean human power doesn´t have any sense and cost. Therefore we know, that we donť want to thank to Mr. Dugin for his promotion of this kind of power. Our thanks belong also to God, because He gave us this appartment and a moment of being in it with You.