pondělí 13. února 2017

SFA071 - 900piesek: dead sea

Na vytvorenie tohto albumu boli použité rôzne objekty a spätné väzby, ktoré vznikali pri ich elektrifikácii. Obsahuje jednu dlhú elektro-akustickú a dve kratšie akustické skladby, nahraté na torze mŕtvého pianina, nájdeného v rozpadnutej budove starej vodarne jednej mrazivej noci. Kilometre stôp a vrstiev synchronizované k obrazu dokonalej prázdnoty systematický rozbíjajú Vašu pozornosť utopenú v mori bez tvaru a vedú tak myseľ k uvedomeniu si vlastnej nesmrtelnosti. Deje sa tak zakaždým, keď si myslíte, že ste narazili na nejakú stopu. Podobne sa môžete napríklad pozerať z okna...
Uctievajte nebo plné živej krásy.
Uctievajte mŕtve more nezrodených galaxii.This album was formed out of sounds of different objects and feedbacks, produced during their electrification. Album consists of one long electro-acoustic and two shorter acoustic songs, composed on the torso of an old spinet piano, which was found in ruins of an old water station. Miles of waves and layers synchronized with the picture of magnificent emptiness will systematically destroy your attention which is drowned in a shapeless sea. It may lead you to acceptance of your own immortality. It happens all the time when you think, that there was discovered some clue. In the same way, you can look out of the window.
worship the night sky of living beauty
worship the dead sea of unborn galaxies


http://900piesek.blogspot.cz/

order tape on Nomad Sky Diaries