neděle 30. listopadu 2014

SFA037 - Jako v zrcadle: Pustina


Jako v zrcadle (Czech for "Through a glass, darkly") is an experimental/post-industrial/neofolk project of the Prague-based poet Jan Škrob. The debut album Pustina ("Desert" or "Wasteland") is a story of a fragile heart hidden in sounds of cold machines, a train trip through a surreal Israel, a poetic manifesto of Christian anarchism, a collection of quiet cries from the depths. Musically, it freely takes up the traditions of industrial and neofolk, minimalism, dark ambient, experimental hip-hop, spoken word.

Jako v zrcadle je experimentálně/post-industriálně neofolkový projekt pražského básníka Jana Škroba. Debutové album Pustina je příběh křehkého srdce schovaný ve zvucích chladných strojů, výlet vlakem po surreálném Izraeli, básnický manifest křesťanského anarchismu, tiché volání z hlubokosti. Po hudební stránce volně navazuje na tradice industrialu a neofolku, minimalismu, temného ambientu, vykloubeného hip hopu, spoken word.Words, laptop, voice: Jako v zrcadle

Recording, mastering: Mikuláš Mrva 
Cover art: Andara Shastika

Žádné komentáře:

Okomentovat